Sport

Sport

Erasmus+ biedt subsidiemogelijkheden om samenwerking, innovatieve praktijken en goed bestuur in de sportsector te bevorderen. Europese sportorganisaties kunnen samen de integriteit van sport beter waarborgen en Fair Play promoten.

Wat is het doel van sportprojecten?
Welke organisaties kunnen deelnemen aan Europese sportprojecten? Deelnemende landen
Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor sport?
Hoe vraag ik subsidie aan voor sportprojecten?


Erasmus+ biedt ook subsidiemogelijkheden voor sport. Het programma ondersteunt activiteiten voor goed bestuur, bevordert de aanpak van internationale bedreigingen van de integriteit van de sport en stimuleert innovatieve praktijken op het gebied van sport en lichaamsbeweging. De activiteiten dragen bij aan intensievere Europese samenwerking in de sport en betere afstemming tussen de sportorganisaties.

Wat is het doel van sportprojecten?

Het hoofddoel is de promotie van Fair Play en Europese samenwerking in de sport. Op Europees niveau is het mogelijk een antwoord te bieden op actuele uitdagingen in de sportsector. Bijvoorbeeld problemen als intolerantie, discriminatie en match-fixing. Verder benadrukken de sportorganisaties samen het belang van lichaamsbeweging en de gelijke mogelijkheden voor iedereen om te sporten.

De samenwerkende sportorganisaties organiseren activiteiten gericht op ontwikkeling, overdracht en toepassing van innovatieve ideeën en praktijken voor sport en lichaamsbeweging. Dit gebeurt op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau, zowel binnen de sportsector als daarbuiten.

Welke organisaties kunnen deelnemen aan Europese sportprojecten?

Voorbeelden van organisaties die Europese subsidie kunnen aanvragen voor sport:

  • lokale, regionale of nationale publieke organen die bevoegd zijn voor sport;
  • nationale Olympische Comités of nationale sportfederaties;
  • sportorganisaties op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of internationaal niveau;
  • onderwijsinstellingen.

Raadpleeg voor een uitgebreid overzicht de programmagids Erasmus+.

Deelnemende landen

Aan sportprojecten in het kader van Erasmus+ kunnen organisaties uit verschillende programmalanden en/of partnerlanden (EU-lidstaten en aangrenzende landen) deelnemen. Bekijk de programmagids Erasmus+ voor het overzicht.

Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor sport?

Collaborative partnerships

  • Samenwerkingspartnerschappen voor de ontwikkeling, overdracht en/of implementatie van innovatieve praktijken in sport en lichaamsbeweging. Lees meer over Collaborative partnerships op de website van de Europese Commissie.
Not-for-Profit European Sport Events
  • Het organiseren van Europese non-profit evenementen met sporters uit  minimaal twaalf landen. Lees meer over Not-for-Profit European Sport Events op de website van de Europese Commissie.


Hoe vraag ik subsidie aan voor sportprojecten?

  • Projecten voor sport vallen onder de “centrale acties” van Erasmus+. De   Europese Commissie beheert deze acties via het uitvoerend Agentschap EAC  in Brussel. 
  • Raadpleeg de programmagids (link) voor meer informatie over inhoudelijke criteria. Op de website van de Europese Commissie lees je meer over subsidie aanvragen voor sportprojecten.Voorbeeld van een sportproject
  

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.