Waar is de vlag Erasmus+ deze maand?

Waar is de vlag Erasmus+ deze maand?

16 april 2018

Toegekende projecten Erasmus+ hebben een vlag ontvangen die zij gebruiken tijdens projectbijeenkomsten in binnen- en buitenland.

Project LOASA | mbo bedrijfsleven

De onderwijs- en bedrijfspartners van het KA2-project LOASA (Learning Outcomes in Accordance with the Skills Agenda) hebben de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Europea International-netwerk benut om aansluitend een gezamenlijk multiplier event te organiseren. Die vond 6 april jl. plaats in Blainville-sur-Mer, Normandië. De projectpartners deelden er hun intellectual outputs met zo’n 100 mensen uit 25 verschillende EU lidstaten en faciliteerden bredere implementatie in Europa met een workshop. Meer info over de projectuitkomsten op http://loasa.eu

(april 2018)


Studiereis The Dutch Alliance (TDA) | mbo

De studiereis is een onderdeel van een driedelige leergang waar in drie verschillende contexten (Nederland, Finland en Duitsland) vijf perspectieven op employability aan bod komen. Alle deelnemende onderwijspartners waren uitgenodigd om een bedrijfspartner mee te nemen naar Tampere in Finland.

(maart 2018)


Project in Chiete, Italië | po

Basisschool het Baken in Capelle werkt in het kader van KA2 Strategische Partnerschappen samen met twee basisscholen in Italië aan het project Joy in Education.

(november 2017)


Het Erasmus start internationaal Erasmus+ textielproject | vo

Samen met drie scholen uit Duitsland, Polen en Tsjechië werken vwo-bovenbouwleerlingen van Het Erasmus de komende twee jaar aan een zgn. Erasmus+ project over de textielindustrie in hun woonomgeving. Het project moet uiteindelijk leiden tot een educatieve webapp, die ook voor toeristische doeleinden gebruikt kan worden. De afgelopen dagen waren delegaties uit Neuenhaus (D), Zelów (PL) en Valasské Klobouky (CZ) in Almelo te gast voor een eerste kennismaking met de leerlingen, de school en de stad.

Explore, Connect and Coaching | JeugdIn Kroatië, Cakovec, is de uitwisseling Explore, Connect and Coaching in volle gang! De jongeren van Stichting IPA Holland hebben samen met de jongeren uit Kroatië en Spanje al diverse workshops gedaan en culturele uitstapjes gemaakt. Ze hebben de jaarlijkse stadfeesten "Porcijnkylovo" meegemaakt en zijn welkom geheten door de burgemeester van de provincie.
(augustus 2017) 

WorKit | ve

In het Strategisch partnerschap is een Taalkit voor migranten ontwikkeld. Het is een interactieve tool op Europees niveau om nieuwkomers te ondersteunen bij hun arbeidsintegratie.

De WorKit-conferentie vond plaats op 7 juni 2017 in Rotterdam, Nederland. Tijdens de conferentie zijn de WorKit-producten en methoden gepresenteerd. Met de deelnemers is gediscussieerd over actuele kwesties zoals de arbeidsmarktparticipatie van migranten. Tijdens het evenement zijn ervaringen en goede praktijken voor migrantenintegratie uitgewisseld, zowel vanuit Nederland als de partnerlanden. Meer info: www.workit-project.eu.

(juni 2017)


Joy in Education | po-vo

Protestants Christelijke basisschool Het Baken in Capelle aan den IJssel organiseerde een project bijeenkomst met partners uit Italië, Bulgarije, Griekenland en Polen. De naam van het project is Joy in Education. Naast het evalueren en uitwerken van de plannen werd er ook les gegeven aan de kinderen van de gastschool en waren er workshops die passen in het project: CLIL, Cooperatief werken, en eTwinning.


FC Extra - VE | ve


 
In mei jl. ontvingen wij collegae van de volwasseneneducatie uit Helsinki. Zij kregen uitleg over onze aanpak van migranten, VAVO, VSV, sociaal ondernemen en de praktijkroute.
 

e-VOC project | ve

Op 18 en 19 mei 2017 was Edos Foundation gastheer voor het e-VOC project. Tijdens de bijeenkomst in Bemmel werkten de projectpartners aan de verschillende onderdelen van het project. Meer informatie over het project lees je op de website


'Exchange the literacy houses concept' | ve

De vlag was in Dublin. De deelnemers van het KA1-project waren op werkbezoek bij AONTAS. Ze zijn erheen gegaan om te kijken hoe het beleidsveld in Ierland werkt en wilden inspiratie opdoen van mogelijke Ierse best practices.
(april 2017)


European Enquine Entrepreneur | mbo

 

De vlag Erasmus+ was in Chichester, Engeland tijdens de startbijeenkomst van het Strategische partnerschapproject dat in 2016 van start ging. Aeres Groep/Groenhorst College is projectcoördinator en werkt samen met EU-partners uit DK, IE, UK, FI en NL aan het opzetten van een permanent netwerk (European Equine Entrepreneur Educators). Samen met de sector worden de benodigde kernncompetenties vastgesteld die nodig zijn om te gaan ondernemen in of buiten Europa. Daarnaast wordt er een pilot uitgevoerd met studenten uit verschillende landen, die samen een mini-onderneming op gaan zetten.
(oktober 2016)


WINNAAR INGEZONDEN FOTO 2016

Dit jaar ging de prijs naar Sarah Koopmans en Eline Westerhout van het Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk.


International meeting Slagelse

De vlag was in Slagelse (Denemarken), waar onderzoekers, docenten en praktijk professionals uit Nederland, België en Denemarken samen kwamen voor het Erasmus+ project “Safeguarding children and young people”. Samen is gewerkt aan onderwijsontwikkeling op Europees niveau, ter bevordering van gezonde seksuele ontwikkeling in de residentiële zorg en pleegzorg.
(12 –14 oktober 2016)

Witness of World War 2

De vlag was op het Christelijk College Nassau-Veluws in Harderwijk, waar de kick-off vergadering plaatsvond van het strategisch partnerschap "Witnesses of World War 2". Het CCNV is coördinator van dit project, waaraan verder scholen uit Finland, Griekenland en Polen meedoen. Een concreet doel van het WoWW2 project is het ontwikkelen van een database waarin video-interviews met oorlogsgetuigen worden opgeslagen.


Uitreiking Europass Mobiliteit | mbo

De vlag was op het Albeda College tijdens de uitreiking van de Europass Mobiliteit aan de studenten die met een beurs van Erasmus+ stage in het buitenland hebben gelopen.


Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments

De vlag was in Leeuwarden, waar de Kick-offbijeenkomst plaatsvond van het Strategisch partnerschap COMBI waarvan het Fryske Akademy projectcoördinator is. De projectpartners zijn afkomstig uit Finland, Baskenland (2x), Italië en Wales.
(10 november 2016)


Junior on the Job Coach | mbo

Het Strategisch partnerschap over peercoaching is een samenwerking van ROC Midden-Nederland met partners uit het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Oostenrijk en Roemenië. De vlag was op de Kick-off-bijeenkomst die plaatsvond op 1 oktober jl. in het Business & Administration College van ROC Midden Nederland aan de Marco Pololaan te Utrecht.
(1 oktober 2016)


Volunteer career guide | ve

"De vlag was in Bemmel, waar EDOS Foundation haar projectpartners uit Kroatië en België ontving. In dit project wordt een driedelige training ontwikkeld en getest waarin de deelnemers leren vanuit carrièreperspectief naar hun vrijwilligerswerk te kijken. Meer informatie over het project is te vinden op www.edosfoundation.com''
(24-25 september 2016)

CEAL-bijeenkomst in Berlijn

In Berlijn heeft het CEAL-netwerk (Community-based Entrepreneurship Action Learning-netwerk) gewerkt aan de opbouw van hun programma's. Tijdens het CEAL-festival in Brussel zullen deze worden gelanceerd!

(juli 2016)


Bootcamp Manchester

Als onderdeel van het KA2-project Essence volgenden 15 hoger onderwijsstudenten uit Finland, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje een intensief programma. Tijdens deze bootcamp ontwikkelde de groep enterprise-oplossingen voor stadsontwikkelingsprojecten in Manchester.
(juni 2016)


Discovering Europe | po-vo

De Erasmus+ vlag liep mee in de Europa parade in Pielavesi Finland. Vier leerlingen en twee leerkrachten van ODS De Gondelier en OBS De Meander waren daar voor het Erasmus+ project Discovering Europe. Verder waren daar ook leerlingen en leerkrachten uit Slovenië, Polen, Catalonië, Duitsland, Italië, Griekenland en Engeland. Samen gingen we een weekje in Finland naar school.

(mei 2016)


Big changes, big challenges in Rotterdam en RoemenieStichting Lava Legato heeft in Rotterdam-Zuid samen met leerlingen van Lava Legato, lokale vrijwilligers en jongeren uit Roemenië nagedacht over manieren om jongeren die misschien niet zo gemakkelijk aan het programma Erasmus+ meedoen, toch bij projecten te betrekken. De bijeenkomst is een onderdeel van de afslutingsbijeenkomst voor het project Big Changes, Big Challenges dat samen met Fundatia Breath in Roemenië is uitgevoerd.

(mei 2016)


TimeBanking 2.0

Zaterdag 21 mei 2016 zijn 15 leerlingen en 2 docenten van SintLucas Eindhoven afgereisd naar Girona, voor een short term mobility met de school La Miquela uit Bescanó.

(mei 2016)


War Horse

 


De vlag van het Sintermeerten College is al op verschillende plaatsen gesignaleerd. Zij werken met Hardenhuish School in Chippenham (UK) in het project ”War Horse” aan een vakoverstijgend gezamenlijk curriculum met de Eerste Wereldoorlog als thema.

(april 2016)

 


Volunteer career guide

 

''Op 13 en 14 april was de vlag in Dubrovnik (Kroatië) in het kader van het project ''Volunteer career guide''. We waren te gast bij Bonsai, de vrijwilligerscentrale van Dubrovnik, aangesloten bij het landelijke netwerk van vrijwilligerscentrales in Kroatië. Bonsai is een van de partners in dit project, dat tot doel heeft om een training voor vrijwilligers te ontwikkelen en te testen waarin ze leren om de ervaringen uit hun vrijwilligerswerk in te zetten voor hun professionele carrière. De andere partners zijn het European Volunteer Centre (België) en EDOS Foundation (Nederland). Meer info is te vinden op www.edosfoundation.com''

(april 2016)


Voorlichtingsavond buitenlandstage HMC

In twee sessies zijn studenten en ouders geïnformeerd over buitenlandstages Erasmus+ op de HMC mbo Vakschool voor hout, meubel en interieur. Ruim 250 studenten en ouders namen hieraan deel.

(maart 2016)


Validation policy for volunteering organizations

De vlag was bij de European Alliance for Volunteering in Brussel. Daar vond de vanuit het KA2-project Erasmus+ de pilottraining ''Validation policy for volunteering organizations'' plaats. Liefst 70 deelnemers hadden zich hiervoor aangemeld, slechts 14 konden er geplaatst worden.

Met ingang van seizoen 2016-2017 zal deze training worden opgenomen in het reguliere trainingsaanbod van EDOS Foundation, de projectleider van het VaPoVo-project. De partners in dit project zijn de European Alliance for Volunteering en de University of Presov (Slowakije). Voor meer informatie, kijk op www.edosfoundation.com''

(6-10 februari 2016)


KA1/KA2 ETwinning

De foto is genomen op het Sint Lucas in Eindhoven. Tijdens de open dagen is een heel lokaal ingericht met focus op internationalisering. 

(februari 2016)

 


Workit Job Language Kit for Migrants

 

De foto is genomen tijdens de Kick-off meeting die plaatsvond in Lancaster, Verenigd Koninkrijk. In het Strategisch partnerschap in de volwasseneneducatie wordt de komende twee jaar gewerkt aan een Job Language Kit voor Migranten. Deze kit zal in de talen van het gastland worden geproduceerd. Het product wordt gratis verstrekt aan migranten en organisaties die werken met migranten.

(4 december 2015)


WINNAAR INGEZONDEN FOTO 2015

Dit jaar ging de prijs naar Ton Stok van het Wellantcollege.

De origineelste foto wordt jaarlijks beloond met de foto op canvas.


School Class to businessclass (sc2bc)De foto is genomen op de startbijeenkomst van ons ondernemersproject van School Class to businessclass (sc2bc), Fioretti College, Veghel.
Op de foto zie je

  • 25 basis- en kaderleerlingen van onze 4e jaarsopleiding Handel, 
  • docenten (voor de theorie en de coaching vanuit school) en
  • de ondernemers, die een groepje leerlingen gaan coachen op ondernemersvaardigheden, om de leerlingen beter voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Hierbij is zeker voor deze leerlingen een grote mate van flexibiliteit en ondernemerszin noodzakelijk om in de toekomst te kunnen slagen.

(oktober 2015)


BLASTER

The first meeting of the steering committee of project BLASTER (The Best Liberal Arts and Science Teaching Expanded and Reinforced) took place in Middelburg, NL. Colleagues from ECOLAS, University College Roosevelt (NL), Leiden University College The Hague (NL), University of Warwick (UK), Vytautas Magnus University (Vytauto Didžiojo universitetas) (Lithuania) and Leuphana Universität Lüneburg met to coordinate the project’s timeline and activities in the next two years. To find out more about BLASTER, click here www.ecolas.eu/eng/ or https://www.facebook.com/studiumindividuale
(september 2015) 


Volunteer career guide


De vlag van Erasmus+ was in Bemmel (NL) voor de kick off meeting van het project ''Volunteer career guide''. EDOS Foundation is de projectleider, de partners zijn het European Volunteer Centre (Brussel) en BONSAI Local Volunteer Centre (Dubrovnik).
14-15 september 2015)


Validation policy for volunteering organizations

De vlag Erasmus+ was in Presov (Slowakije). We waren daar te gast bij de University of Presov, een van de projectpartners in ons KA2 project ''Validation policy for volunteering organizations''. Meer informatie over dit project is te vinden op www.edosfoundation.com en op www.volunteering-alliance.eu/vapovo-project/

(3-4 september 2015)


EIFEL

Europese Inspiratie voor het FEstivaL in Nederland: dat is EIFEL! (Erasmus+ Staff Mobility project). Leden van het Festivalteam bezochten dit jaar festivals in Ierland, Slovenië en Wales. Om inspiratie op te doen voor het Festival in Nederland. EIFEL leidt tot verdere vernieuwing in het Festival.
In het najaar 2015 leggen we de opgedane inzichten bij elkaar en zetten Learn for Life en het Festivalteam nieuwe lijnen uit voor de komende jaren. De foto is gemaakt tijdens een voorbereiding van de discussiebijeenkomst over de resultaten en toekomstig Festivalbeleid.
(16 juli 2015)


Vacansoleil

Deelnemers van Vacansoleil, die met ondersteuning van het project Erasmus+ stage lopen in een recreatieteam, hadden net een avondshow opgevoerd. Deze avondshow is net als het project Erasmus+ een groot succes!
(juli 2015)

 

Euravon

De vlag Erasmus+ was op een projectbijeenkomst die in juni plaats vond in Bemmel in het kader van het Euravon-project. EDOS Foundation is hierin een van de projectpartners, de projectleider is de Yildirim Beyazit Universiteit in Ankara. Informatie over dit project is te vinden op www.edosfoundation.com en op www.euravon.eu
(juni 2015)

Validation policy for volunteering organizations

 

De vlag Erasmus+ was op de Grote Markt in Brussel. We waren daar in april te gast bij de European Alliance for Volunteering, een van de projectpartners in ons KA2 project ''Validation policy for volunteering organizations''. Meer informatie over dit project is te vinden op www.edosfoundation.com en op www.volunteering-alliance.eu/vapovo-project/
(april 2015)


Discovering Europe

 

De vlag Erasmus+ was bij de openbare Daltonschool De Gondelier. Alle gasten van het project "Discovering Europe" en de Gondelierleerlingen dansten samen op Energie van Kinderen voor Kinderen.
(juni 2015)


Down to inclusion

 
Op een vakantiepark in de Noordoostpolder wisselden 24 mensen met een lichte verstandelijke beperking uit zes Europese landen ervaringen uit. Deze interculturele uitwisseling stond in het teken van ontmoeting en het delen van kennis en ervaringen. Er kwamen ook maatschappelijke thema’s ter sprake.
(juni 2015)

Let's go abroad!

In het kader van 'Let's go abroad'! werkten twintig leerlingen uit Spaans Baskenland en eenentwintig leerlingen uit Frankrijk van 27 februari t/m 7 maart 2015 samen met Nederlandse leerlingen van de Scholengemeenschap Sint Ursula uit Horn. Zij werkten aan opdrachten over loopbaankeuzes en studeren in het buitenland. Daarnaast was er uiteraard ook tijd voor lessen, sport en een dagje Amsterdam.
(6 maart 2015)


Validation policy for volunteering organizations

Kick-off meeting van ons KA2 project. EDOS Foundation is de projectleider van dit project, de partners zijn de European Alliance for Volunteering (België) en de University of Presov (Slowakije). In dit project gaan we een training ontwikkelen en testen om vrijwilligersorganisaties te leren hoe ze binnen de eigen organisatie een ''validation policy'' kunnen opzetten. Na afloop van het project zal deze training o.a. worden aangeboden binnen de kaders van KA1.
(26 januari 2015)

 

LEARN FOR LIFE - Dutch platform for international adult learning

Startbijeenkomst van AVA in Utrecht: Action plan for validation and non-formal adult education (coördinator is EAEA)
(25 november 2014) 


Landstede - Studenten die stage lopen in Ierland

Ze zitten trots op de vlag van Erasmus+ en zijn blij met de bijdrage die zij vanuit het programma ontvangen.


EUROPEA NL - bestuursvergadering

Bestuursleden op de foto zijn Ton Stok, voorzitter EUROPEA NL, Evelien Kist secretaris EUROPEA NL en Paul Gehlen lid dagelijks Bestuur EUROPEA NL.
(30 oktober 2014)


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.