Empowering Students to European Citizenship

Empowering Students to European Citizenship

26 maart 2018

'Er is meer wat ons bindt dan wat ons scheidt’

Leerlingen 21e -eeuwse vaardigheden en Europese waarden bijbrengen, zodat ze klaar zijn om succesvol deel te nemen aan de moderne, steeds meer globaliserende samenleving. Professionele leergemeenschappen inbedden in het onderwijssysteem, waarbinnen teams van leerkrachten zelf (delen van) het onderwijs vormgeven. Hierom draaide het tijdens het Erasmus+ project ‘Empowering Students to European Citizenship’, dat liep van 2015 tot 2017. Het Leidse Bonaventuracollege werkte binnen het project samen met het Baskische La Anunciata Ikastetxea en Liceo Classica ‘E. Piga’ uit Sardinië.


“We organiseerden al enkele jaren kleinschaligere uitwisselingen met deze scholen uit Italië en Spanje”, zegt Adriaan Ruyssenaers, docent economie en projectleider internationalisering bij Bonaventuracollege. “We wilden de onderlinge samenwerking inhoudelijk verdiepen. Daar bood dit Erasmus+-project de gelegenheid toe. De thema’s die centraal stonden, vinden alle drie de scholen belangrijk. Ze sloten bovendien aan op het curriculum dat er al was.”


Reality check

Tijdens het project vond een groot aantal activiteiten plaats voor docenten en (vooral) leerlingen. De meeste indruk onder laatstgenoemden maakten de klassenuitwisselingen. Hier namen bij het Bonaventuracollege een deel van havo 4 en heel vwo 4 aan deel. Er werden zowel leerlingen van de partnerscholen ontvangen als buitenlandse reizen gemaakt. Tijdens de reizen was er veel aandacht voor sociaal-culturele activiteiten. Daarnaast werkten de leerlingen tijdens en tussen de uitwisselingen met leeftijdsgenoten van de andere scholen aan opdrachten en projecten. Hieronder vielen het ontwerpen van de ideale school (binnen project From 21st Century Skills to 21st Century Schools) en het schrijven van een ondernemingsplan voor een bedrijf in het buitenland (binnen project A Company Abroad). “A Company Abroad is gebaseerd op tv-programma Ik vertrek”, vertelt Ruyssenaers. “De leerlingen uit het land waar het bewuste bedrijf opgezet zou worden, onderwierpen het ondernemingsplan aan een reality check.” Lachend: “Daar zouden veel deelnemers aan Ik vertrek ook baat bij hebben.” Naast 21e -eeuwse vaardigheden als ondernemerschap, kritisch denken, creativiteit en cross-culturele communicatie, stonden ook Europese waarden centraal tijdens de diverse activiteiten. Zo vond er een debat plaats met vertegenwoordigers van alle scholen over hoe de EU moest omgaan met de vluchtelingencrisis. Hoogtepunt onder de activiteiten voor de docenten was een vijfdaagse training in Madrid. Daarin werd onder meer het onderwerp professionele leergemeenschappen verder uitgediept.


Verrijkende ervaring

It was an amazing experience to be in a total other country and learn about different values.” “What I learned from the exchange is that you shouldn’t judge a book by its cover.” Het zijn zomaar wat observaties van leerlingen tijdens het Erasmus+-project. “Leerlingen hebben een veel ingrijpendere leerervaring meegemaakt dan in het verleden gebeurde tijdens korte stedentrips”, schetst Ruyssenaers. “Als je tijdens uitwisselingen twee weken intensief optrekt met leeftijdsgenoten in een ander land en in gastgezinnen verkeert, ervaar je echt hoe het leven daar is. Het verschil tussen het welvarende Nederland en het platteland van Sardinië is best groot. Dat ondervinden is een verrijkende ervaring voor de leerlingen. Voor de docenten was het heel waardevol om eens de tijd te nemen om samen met collega’s na te denken over het vak. Het was inspirerend om te zien hoe leerkrachten uit andere landen hun lesstof voor het voetlicht brengen. Tegelijkertijd bleken de drijfveren van de docenten heel erg overeen te komen. Er is dus meer wat ons bindt dan wat ons scheidt.”


Verankeren in curriculum

Voor de scholen als geheel hielp het project om internationalisering echt te verankeren in het curriculum. Ruyssenaers: “In plaats van dat de internationale activiteiten de dagelijkse lespraktijk ‘verstoren’, zijn ze er een natuurlijk onderdeel van geworden. De financiële middelen van scholen zijn begrensd, zeker ook in andere landen. De werkeloosheid in de omgeving van onze Baskische samenwerkingspartner was een paar jaar geleden nog 20, 30 procent. De gelden die vrijkomen vanuit Erasmus+ kunnen dan helpen om echt stappen te zetten.” De impact van het project beperkt zich niet tot de deelnemende scholen. “Het Bonaventuracollege maakt samen met enkele basisscholen en andere scholen voor voortgezet onderwijs deel uit van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Docenten van andere scholen binnen de stichting en studenten aan de lerarenopleiding hebben deelgenomen aan enkele activiteiten binnen het project. Binnen de stichting is daarnaast een platform opgezet om kennis op internationaliseringsgebied te delen. En ook onze buitenlandse partners hebben activiteiten ontplooid om de oogst verder te verspreiden.” De Baskische school presenteerde bijvoorbeeld de resultaten van het project aan overheidsinstanties en scholen uit de regio. Ook op Sardinië vond een lokale conferentie plaats.


Persoonlijk contact

Adriaan Ruyssenaers drukt scholen die een vergelijkbaar project willen opstarten op het hart om dit niet te licht op te vatten. “Er gaat veel tijd en energie inzitten. Zeker als je wilt dat het niet iets eenmaligs is, maar je een inhoudelijk programma wilt opzetten dat wordt verankerd in het curriculum van de deelnemende scholen. En ook al kun je veel op afstand regelen, persoonlijk contact blijft belangrijk. Het helpt om culturele verschillen te overbruggen. Intermenselijk contact is sowieso onontbeerlijk als je samen ingewikkelde dingen wilt doen, zoals het ontwikkelen van de professionele leergemeenschappen.”


Het Erasmus+-project heeft het Bonaventuracollege gestimuleerd om haar internationaliseringsactiviteiten op een (nog) hoger plan te brengen. “We hebben inmiddels met zeven scholen binnen en buiten Europa uitwisselingen opgezet. Het programma dat we hebben ontwikkeld tijdens het Erasmus+-project, zetten we hiervoor in. Ook met de partners binnen dit project werken we nog steeds samen. Zo hebben we met de Baskische school gespard bij het opzetten van een project over mediawijsheid. Verder gaan we ook voor de onderbouw meer uitwisselingen verzorgen. En buitenlandse onderwerpen krijgen een grotere rol in de profielwerkstukken. Internationalisering wordt een centraal thema op het Bonaventuracollege: van het begin tot aan het einde van de opleiding.” Meer lezen over het project en profiteren van de opbrengsten? Dat kan via deze website.

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.