Adviesgesprekkendagen Strategische Partnerschappen Call 2018

Adviesgesprekkendagen Strategische Partnerschappen Call 2018

17 december 2017

Bent u van plan om internationaal samen te werken aan onderwijsinnovatie en/of het uitwisselen van goede voorbeelden? En wilt u hierbij het Europese subsidieprogramma Erasmus+ inzetten?

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training adviseert u graag over hoe u uw projectidee uit kunt werken tot een kansrijke projectaanvraag.

16 januari 2018
Adviesgesprekkendag voor het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Locatie: MeetingPlaza, Utrecht

19 januari 2018
Adviesgesprekkendag voor het primair- en voortgezetonderwijs en hoger onderwijs
Locatie: Den Haag

Deadline voor het indienen van een aanvraag in het kader van de Strategische Partnerschappen is 21 maart 2018 12.00 uur ’s middags.

Het adviesgesprek
Een adviesgesprek duurt maximaal 30 minuten. Vooraf dient u het projectopzetformulier in te vullen. Het projectopzetformulier dient als basis voor het adviesgesprek dat u heeft met één van de adviseurs van het Nationaal Agentschap. Dit formulier dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan de adviesgesprekkendag per e-mail ingediend te zijn bij het Nationaal Agentschap.

Uitzondering: School Exchange partnerschappen
Voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs die een adviesgesprek voor een School Exchange partnerschap willen aanvragen is een apart formulier ontwikkeld. Graag dit formulier gebruiken voor de aanvraag van een adviesgesprek in het kader van een School Exchange Partnerschap.

Informatie over de Call 2018
U vindt de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie in het kader van de Strategische Partnerschappen (Key Action 2) in de Programma Gids 2018 (p.105-135). Op de website vindt u voor iedere onderwijssector aanvullende informatie.  

 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.