Experts gezocht voor het beoordelen van projecten

Experts gezocht voor het beoordelen van projecten

18 december 2017

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training (NA Erasmus+) is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal activiteiten zoals voorlichting, training en begeleiding van de verschillende onderwijsvelden, het selecteren van projectaanvragen die vallen onder de decentrale acties, toezicht op die projecten en het contact met de begunstigden en de monitoring ter plaatse.

Bij het beoordelen van projectaanvragen en bij het beoordelen van rapportages van projecten in het kader van KA1 en KA2, zet het NA externe experts in. Het NA werkt op dit moment al samen met zo’n 40 experts. We willen deze groep graag uitbreiden. Het gaat om de velden primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en de volwasseneneducatie. Projecten kunnen ook velden overstijgen.


Voor de Call 2018 zoekt het Nationaal Agentschap in het bijzonder experts voor de sector primair en voortgezet onderwijs (po/vo). In Key Action 2 is een nieuwe projecttype voor het po/vo geïntroduceerd: School Exchange Partnerships. Wij zoeken experts specifiek voor de beoordeling van dit nieuwe type partnerschap. Ervaring met internationalisering in het primair en/of voortgezet onderwijs is een must.


Interesse?
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV (Europass CV) per e-mail naar mailto:erasmusplus@erasmusplus.nl. Vul tevens het formulier voor kandidaatstelling in. Deze wordt, na het invullen, automatisch verzonden.

Voor kandidaatstelling, specifiek voor de Call 2018, is de deadline 29 januari a.s. Daarnaast is het mogelijk het gehele jaar je CV in te sturen.


Oproep externe experts (open call)

Formulier kandidaatstelling externe experts


Training
De eerstvolgende training voor kandidaat-experts vindt plaats op donderdag 5 april a.s. De kandidaat-experts worden persoonlijk geïnformeerd over deze training.

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.