Europa 2020

Europa 2020 is het tienjarenplan voor groei en werkgelegenheid van de EU, dat in 2010 van start is gegaan.

Hiermee wil de EU niet alleen de crisis, waarvan de economie nu geleidelijk herstelt, te boven komen, maar ook de problemen van ons groeimodel aanpakken en de voorwaarden scheppen voor slimme en duurzame groei voor iedereen.

De Europese Unie heeft vijf ambitieuze doelstellingen voor 2020, voor de volgende gebieden:

1. werkgelegenheid;
2. innovatie;
3. onderwijs;
4. sociale inclusie;
5. klimaat /energie.

Een groeistrategie voor de komende tien jaar. Met prioriteiten gericht op een slimme, duurzame en solidaire economie. Deze drie elkaar versterkende prioriteiten moeten bijdragen aan een hoger niveau van werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie in de Europese Unie.

Iedere Europese lidstaat heeft zijn eigen nationale doelstellingen op elk van deze gebieden. Concrete acties op Europees en nationaal niveau ondersteunen deze strategie.

Europa 2020 (landeninformatie)
Europese instellingen en organen


Bijdrage
 van de Nederlandse sociale partners aan het nationaal hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie.
 
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.