Video's

De + voor jongeren

De + voor jongeren

Jorine van Egmond, coördinator internationale projecten CARDEA- Stichting Bloom, vertelt over de meerwaarde voor jongeren die vanuit de jeugdzorg in het buitenland voor een korte periode vrijwilligerswerk doen. De plus van deelname van kwetsbare jongeren. Wat zij leren aan sociale vaardigheden, het omgaan met elkaar en de omgeving en activiteiten. De plus in Erasmus+ is de mogelijkheid tot cross sectorale samenwerking. Tijdens de officiële lancering van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ op 10 december 2013 vertelden deelnemers vanuit verschillende invalshoeken over hun plus in Erasmus+.
De + voor vrijwilligerswerk

De + voor vrijwilligerswerk

Jo Peeters van Scouting Gelderland vertelt over de ontwikkelde competenties van vrijwilligers en hoe deze vertaald worden naar de werkvloer. Het zichtbaar maken van wat de vrijwilligers geleerd hebben en wat zowel de vrijwilliger als de organisatie daaraan heeft. Jo vertelt over de + in Erasmus+ wat betreft de cross sectorale samenwerking hierin. Tijdens de officiële lancering van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ op 10 december 2013 vertelden deelnemers vanuit verschillende invalshoeken over hun PLUS in Erasmus+.
De + voor het mbo

De + voor het mbo

Ferry Lotterman, mbo Mobility Award Winnaar 2010 en nu student aan de hogeschool Avans, volgde zijn droom en ging in 2010 met een Leonardo da Vinci-beurs op stage in Engeland. Ferry vertelt over de impact die deze stage voor hem heeft gehad maar ook voor het ROC Tilburg al waar hij de opleiding luchtvaarttechniek heeft afgerond. Tijdens de officiële lancering van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ op 10 december 2013 vertelden deelnemers vanuit verschillende invalshoeken over hun PLUS in Erasmus+.
De + voor curriculum ontwikkeling

De + voor curriculum ontwikkeling

Martin Prchal, adjunctdirecteur Koninklijk Conservatorium te Den Haag, vertelt over de meerwaarde van curriculumontwikkeling en deskundigheidsbevordering met een internationale dimensie en het hiermee samenhangend kwaliteitsbesef om de opleidingen op een hoger niveau te tillen. Met Erasmus+ kunnen er stappen gezet worden in de ontwikkeling en innovatie en het maken van strategische keuzes om onszelf te verbeteren. Tijdens de officiële lancering van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ op 10 december 2013 vertelden deelnemers vanuit verschillende invalshoeken over hun PLUS in Erasmus+.
De + voor sectoroverstijgende samenwerking

De + voor sectoroverstijgende samenwerking

De samenwerking in de onderwijskolom tussen mbo, hbo en wo en de samenwerking tussen de regionale partijen overheid, ondernemers en onderwijs. Gonneke Leereveld, projectleider van het nationaal demonstratieproject van het groene agrarische onderwijs en het ministerie van EZ, vertelt over de plussen van Erasmus+. De nationale samenwerking van deze partijen en het verbinden van deze partijen op Europees niveau voor kenniscreatie, up-to-date en aantrekkelijk onderwijs, kennisoverdracht en economisch gewin voor de eigen regio. De mogelijkheid tot cross sectorale samenwerking met bijvoorbeeld de sectoren techniek en zorg. Tijdens de officiële lancering van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ op 10 december 2013 vertelden deelnemers vanuit verschillende invalshoeken over hun PLUS in Erasmus+.
De + voor het voortgezet onderwijs

De + voor het voortgezet onderwijs

Eelke Teitsma van CSG Rehoboth (voortgezet onderwijs) vertelt over hun aanpak met het werken aan de ontwikkeling en het zelfbewustzijn van de leerlingen, de invoering van tweetalig onderwijs en de verankering van internationalisering in het beleid van de school. Dit is voor hen de plus in Erasmus+. Tijdens de officiële lancering van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ op 10 december 2013 vertelden deelnemers vanuit verschillende invalshoeken over hun PLUS in Erasmus+.
De + voor het hoger onderwijs

De + voor het hoger onderwijs

Sinneka Kroese, international office Zuyd Hogeschool, vertelt over de studenten die hun eigen veranderende leefomgeving kunnen beschouwen met nieuwe en andere perspectieven. Erasmus+ biedt nu hopelijk ook de mogelijkheid om buitenlandervaring op te doen buiten de Europese grenzen. Het is buiten de comfortzone waar de magie begint. Het programma van Zuyd Hogeschool 'Young Professionals overseas' kan hierdoor uitgebreid worden. Het project heeft vier bijzondere kenmerken: interdisciplinair, vraaggestuurd, duurzaam en voorbereid en veilig. Tijdens de officiële lancering van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ op 10 december 2013 vertelden deelnemers vanuit verschillende invalshoeken over hun PLUS in Erasmus+.
De + voor het mbo

De + voor het mbo

Jan Gundelach, manager international office van Groenhorst Barneveld van de Aeres Groep vertelt over de impact die het Leonardo da Vinci programma heeft gehad in de afgelopen jaren van 2007-2013. Denk hierbij aan de inbedding van internationalisering in het beleid, de groei van zowel studenten als docenten die op buitenlandstage gaan, het wereldburgerschap, de kansen op de Europese arbeidsmarkt en de doorstroom naar het hbo. Tijdens de officiële lancering van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ op 10 december 2013 vertelden deelnemers vanuit verschillende invalshoeken over hun PLUS in Erasmus+.
De + voor het basisonderwijs

De + voor het basisonderwijs

Anton Verwey, coördinator internationalisering onder andere voor de openbare basisschool Het Palet, vertelt over zijn positieve ervaringen vanuit Comenius-projecten en over de 'plus' in het Europese subsidieprogramma Erasmus+ zoals het combineren van scholing en cursussen en het creëren van meer synergie, dit is vooral mogelijk bij de nieuwe Strategische Partnerschappen. Tijdens de officiële lancering van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ op 10 december 2013 vertelden deelnemers vanuit verschillende invalshoeken over hun PLUS in Erasmus+.
Lancering Erasmus+ Jet Bussemaker

Lancering Erasmus+ Jet Bussemaker

Op 10 december 2013 werd in Utrecht in Media Plaza het Europese subsidieprogramma Erasmus+ officieel gelanceerd. Erasmus+ (2014-2020) is de opvolger van het Leven Lang Leren programma (2007-2013). Jet Bussemaker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was spreker tijdens dit evenement en lanceerde op spectaculaire wijze Erasmus+. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Nationaal Agentschap Leven Lang Leren en het Nationaal Agentschap Youth in Action. Ruim 650 deelnemers uit verschillende doelgroepen waren hierbij aanwezig.
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.