Ingediende aanvragen KA1 mobiliteit

Ingediende aanvragen KA1 mobiliteit

26 februari 2018

Op 1 februari jl. was de deadline voor het indienen van aanvragen in het kader van Key Action 1: mobiliteit.


Primair en voortgezet onderwijs - KA101

Er zijn in totaal 82 aanvragen ingediend voor de deadline van 1 februari jl. Deze 82 projecten hebben gezamenlijk een budget van € 2.451.729 aangevraagd; dat is iets meer dan we voor deze ronde beschikbaar hebben.

De aanvragen zijn intussen gecontroleerd op ontvankelijkheid en helaas is daarbij één project afgevallen. De overige 81 aanvragen worden nu inhoudelijk en financieel beoordeeld. Wij streven er naar alle aanvragers half mei schriftelijk te berichten over de uitslag van de selectie.


Middelbaar beroepsonderwijs - KA102 | KA116

Er zijn in totaal 52 aanvragen ingediend (KA102: 25 | KA116: 27) voor een totaalbedrag van € 36.892.595. Het beschikbaar budget voor mobiliteit is € 12.281.830.

Hoger Onderwijs - KA103

Er zijn 56 aanvragen gedaan, waaronder 1 consortium. Voor mobiliteit studie, stage, staftraining en onderwijsopdrachten is er voor totaal € 22.910.000 aangevraagd. Het beschikbaar budget voor mobiliteit is € 20.350.000.

 

Volwasseneneducatie – KA104

Er zijn dit jaar vijf aanvragen ingediend voor een totaalbedrag € 195.737.

Hoger Onderwijs - KA107

Er zijn dit 25 ontvankelijke aanvragen ontvangen. In totaal is er voor ruim 9,4 miljoen euro aangevraagd; een stijging van 54% ten opzichte van de aanvraag in 2017. Het totale Nederlandse budget voor 2018 is ruim 4,8 miljoen euro. Van 11 van de 13 regio’s is meer dan het totale Nederlandse budget aangevraagd.


Waar van toepassing worden aanvragen de komende tijd beoordeeld door (een) externe expert(s). De uitslagen van het assessment zijn uiterlijk in mei a.s. bekend. 


 

 


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.